Uspješno izrađen program za Wellness terapeuta

Uspješno izrađen program za Wellness terapeuta

U sklopu projekta stručni tim koji su činili:

  • Lidija Delić mag.oec.
  • Tatjana Kopše, wellness manager
  • Vlatka Baretić, prof

uspješno su izradili program za buduće polaznike.


Ispis   E-mail

Related Articles